حمل و نقل خرده بار

حمل و نقل خرده بار  (LTL (Less than Truck Load

این عبارت به این معناست که حجم بار به میزانی است که برای حمل شدن به کامیون یا تریلر کامل نیاز ندارد زیرا این بار کاملا جای یک کامیون را پر نمی کند. ارسال خرده بار به صورت رایج بین کسب و کارهای مختلف انجام می شود. بر این اساس در صورتی که حجم بار شما کمتر از یک خودروی کامل باشد، به منظور کاهش هزینه های حمل برای شما این بار در کنار بارهایی (که با بار شما همخوانی داشته و مقصد مشترکی دارند) چیده شده تا هزینه توزیع بار برای شما کاهش پیدا کند.