قابلیت رهگیری بار

سالانه میلیون ها کالا در سراسر جهان به شیوه های مختلف هوایی، ریلی، دریایی و زمینی جابه جا می شود. این محمولات شامل تجهیزات صنعتی، مواد خام، دارو، لوازم تجاری، لوازم منزل و… می باشد که هر نوع از این کالاها بر اساس وزن و حجم، فاسد شدن، زمان رسیدن، قابلیت حمل و… با یکی از شیوه های حمل جا به جا می شوند.

در این میان قابلیت رصد وضعیت ارسال محموله خدمتی است که به لطف فناوری های اطلاعاتی و سیستم های GPS، صاحب کالا را با در اختیار گذاشتن اطلاعات شفاف به تصمیم گیری های مرتبط به ارسال کالا یاری می دهد.
BestWay این قابلیت را به صاحب بار می دهد که با وارد کردن شماره بارنامه در داخل سایت وضعیت ارسال بار خود را که ممکن است به یکی از صورت های زیر باشد مشاهده کند:

  1. درخواست حمل بار ثبت شده است
  2. در حال سفارش گیری
  3. ماشین برای حمل بار به سمت مبدا حرکت کرده است
  4. در حال بارگیری
  5. ماشین به سمت مقصد حرکت کرده است (اعلام زمان رسیدن به مقصد)
  6. در حال تخلیه بار
  7. تحویل موفقیت آمیز کالا