سرویس نرمال

سرویس نرمال شیوه عادی حمل کالا و بار می باشد که از نظر قیمت و سرعت جهت حمل بسیاری از کالاها مناسب می باشد. در این شیوه کارگزار زمان دارد که کالاهای دریافتی را دسته بندی کند و از طریق وسایل نقلیه زمینی یا هوایی که در آن روز به مقصد مورد نظر می روند کالا را ارسال نماید. مدت زمان تحویل کالا در این شیوه ۲۴ الی ۴۸ ساعت می باشد و هزینه ارسال آن کمتر از سرویس سریع و سفارشی می باشد.

شرکت Bestway آماده ارائه خدمات حمل ونقل کالا با سرویس نرمال می باشد.