خدمات انبار داری

یکی از مهم ترین عوامل جهت توزیع بهینه بار ها، برخورداری از انبارهای مختلف است. شرکت BestWay با تامین انبارهای مختلف در سراسر کشور امکان توزیع بهینه بارها را برای مشتریان به همراه می آورد. این انبارها خدمات لازم انبارش کالا در مبادی و شهرهای مختلف که بر اساس تقاضای مشتریان می باشد را فراهم می کند.

نحوه انبارش در حفظ سلامت بارها و جلوگیری از آسیب دیدگی آنها طی فرایندهای حمل و انبارش از اهمیت بالایی برای BestWay  برخوردار است.