حمل محصولات کشاورزی

در حمل ونقل محصولات کشاورزی که فساد پذیری بیشتری دارند، مانند توت فرنگی، گیلاس و سبزیجات، زمان نقش مهمی را ایفا می کند. در این حالت حمل ونقل ، یکی از بهترین راهکارهای حمل ونقل گونه مواد غذایی می باشد. اما حمل ونقل هوایی در مقایسه با حمل ونقل دریایی هزینه های بالاتری دارد.

حمل ونقل هوایی محصولات کشاورزی از سه طریق انجام می شود: ۱-هواپیماهای مسافربری:  ۲-پروازهای چارتر ۳- هواپیماهای باربری

اما عمده حمل محصولات کشاورزی به صورت جاده ای انجام می شود. شرکت Bestway نیز با ارائه خدمات حمل و نقل دو مسیره به رانندگان امکان حمل محصولات کشاورزی را با هزینه به مراتب پایین تری ارائه خواهد داد. برای آگاهی از تعرفه حمل محصولات کشاورزی فرم درخواست حمل بار را پر کرده یا با ما تماس بگیرید.