حمل محصولات الکترونیکی

درحمل ونقل این کالاها مسائل مربوط به جابه جایی(HANDLING)، حمل(CARRIAGE)، صفافی و مرتب چیدن(STOWAGE ) و انبارداری (STORAGE ) آنها بسته به نوع و خصوصیت کالاهای الکترونیکی، و همچنین اندازه و نوع بسته بندی آنها بررسی و اجرا میگردد.

در دنیای امروز که تجارت بین المللی توسعه بسیار زیادی نموده، و نیاز مبرم به سرعت عمل و ایمنی کالاها و اقتصادی بودن تجارت دارد. کانتینری نمودن کالاهای متفرقه بسته بندی شده بسیار معمول و در کشورهای  اروپايی، آمريکايی و آسيای جنوب شرقی و استراليا فوق العاده پيشرفته گرديده است. در حمل و نقل کالاهای الکترونیکی، علاوه بر دقت عمل در انتخاب نوع بسته بندی اوليه مناسب بايد کالاها را با ضربه گير مناسب (DUNNAGE)نيز محفوظ نمود، تا کالاها در حين حمل و نقل صدمه نبينند.

شرکت Bestway با رعایت کلیه اصول مربوط به حمل محصولات الکترونیکی و با تامین انواع وسایل نقلیه مورد نیاز حمل این خدمت را ارائه می دهد.